پیگیری وام ازدواج بانک مسکن مشهد

Question

با سلام خسته نباشید
دوماه پیش در بانک مسکن نیشابور خراسان رضوی ثبت نام کردم تا این که باسایت شما اشنا شدم به بانک مسکن بخش اعتبارات رفتم ومیگه اعتبارامون دوهفته هست تموم شده معلوم نیست کی اعتبار بدهند ویک پرونده به صورت رندومی کشید بیرون نگاه کردیم که برج 1ثبت نام کرده وبرج5 وامش رو دریافت کرده ومیگه 5تا6 ماه باید توی صف باشی نوبتت بشه نوبت بصورت صفی وازما کاری ساخته نیست شما راهنمایی بکنین چیکار کنم ؟چند تا بانک دیگه هم رفتم اونها هم گفتن 6ماه تا یک سال توصف باشی.

0