پیگیری وام ازدواج بانک مسکن مشهد

سوال

با سلام خسته نباشید
دوماه پیش در بانک مسکن نیشابور خراسان رضوی ثبت نام کردم تا این که باسایت شما اشنا شدم به بانک مسکن بخش اعتبارات رفتم ومیگه اعتبارامون دوهفته هست تموم شده معلوم نیست کی اعتبار بدهند ویک پرونده به صورت رندومی کشید بیرون نگاه کردیم که برج 1ثبت نام کرده وبرج5 وامش رو دریافت کرده ومیگه 5تا6 ماه باید توی صف باشی نوبتت بشه نوبت بصورت صفی وازما کاری ساخته نیست شما راهنمایی بکنین چیکار کنم ؟چند تا بانک دیگه هم رفتم اونها هم گفتن 6ماه تا یک سال توصف باشی.

حل شد 0
محمدی 2 سال 11 پاسخ ها 873 بازدید تازه کار 0