پیگیری تعیین سریع تر شعبه

Question

سلام چطور میتونم سریعتر تعیین شعبه بشوم؟ بانک تجارت رو انتخاب کردم ولی هنوز خبری نیست.
ممنونم

1