قبول نکردن ضامن توسط بانک

Question

با سلامبنده چند ماه در تهران شعبه فاز 3 اندیشه بانک تجارت تعیین شعبه شدم ضامن ارتشی بردم که کسر از حقوق هم داشت گفتن چون محل خدمتش تهران نیست قبول نمی کنیم به سپاهی هم که کسر از حقوق نمیدن کسبه هم قبول نمیکنن به نظرتون چیکار کنم؟

0