قبول نکردن ضامن توسط بانک

سوال

با سلامبنده چند ماه در تهران شعبه فاز 3 اندیشه بانک تجارت تعیین شعبه شدم ضامن ارتشی بردم که کسر از حقوق هم داشت گفتن چون محل خدمتش تهران نیست قبول نمی کنیم به سپاهی هم که کسر از حقوق نمیدن کسبه هم قبول نمیکنن به نظرتون چیکار کنم؟

حل شد 0
muta 2 سال 3 پاسخ ها 1665 بازدید تازه کار 0