ضامن وام ازدواج بانک آینده

سوال

سلــــــــام به وسبی هاخسته نباشید، بالاخره من تعیین شعبه شدم رفتم بانک واسمموثبت کردن ولی ضامن پیدانمیکنم یه کارمنددولتی خواستن ویه کارمندخصوصی دارای(دسته چک،سندمنزل،گواهی کسرازحقوق)فقط تونستم یه ضامن کارمندخصوصی پیداکنم کارمنددولتی نداریم چن موردداریم ک بازنشسته هستن دسته چک هم ندارن،الان من چیکارکنم؟شعبه تعیین شده بانک آینده البرز خیابان شهیدبهشتی کرج هستش

حل شد 0
عاطی 2 سال 7 پاسخ ها 1924 بازدید کاردان 0