تعیین شعبه وام ازدواج

Question

با سلام ,ببخشین من سال ۹۴عقد کردیم موفق ب دریافت وام ازدواج نشدیم در سال۹۵،سال ۹۵ثبت نام کردم بانک ها تعیین شعبه وام ازدواج نکردن ,تا چند روز پیش تعیین شدم بانک تجارت, امروز رفتم بانک تجارت گفتن چون تاریخ ازدواج ۹۴هس وام نمیدیم بهتون ,زنگ زدم سرپرستی شهرستان خوی گفتن ک چون بار اول از ملی ثبت نام کردین فقط از اون بانک میتونین وام بگیرین ,الان من چیکار کنم حذف ثبت نام کنم ,از کجا بدونم بانک ملی هم این ادارو درنمیاره کمک کنین توروخدا

0