گرفتن ۲وام ازیک شعبه

Question

سلام مجدد،میخواستم بپرسم منکه الان تعیین شعبه شدم میشه منو همسرم ازهمین شعبه وام بگیریم؟ یاحالا که تعیین شعبه شدم امکانش نیس؟میشه دوباره ویرایش کنم؟توقسمت ویرایش زده که اگه ویرایش بشه تاریخ ثبت نام بروز میشه بخاطرهمین گفتم اول ازشما بپرسم بعدکه مطمئن شدم ویرایش کنم

0