بازیابی کد رهگیری وام ازدواج

Question

وام ازدواج خودمو حذف کردم اما کد رهگیری خانومم رو نداریم که برا ایشونم حذف کنم

0