انتخاب بانک

Question

سلام،توسوال قبلی گفته بودم که به جز بانک رفاه گزینه ی دیگه ای برای انتخاب ندارم اماامروز که برای ویرایش اطلاعاتم واردسایت شدم چندتا بانک دیگه اضافه شده بود،به نظرشما ازبین بانکهای کرج کدوم مورد بهتره وزودتر وام میده؟(بانک شهر،کشاورزی،رفاه،پست بانک،کارآفرین)بادرنظرگرفتن اینکه رفاه متقاضی درصف بیشترداره نسبت به بقیه وبانک شهر کمترین متقاضی درصف رو داشت.

1